Menu główne

Pozytywne zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, wbrew pozorom stwarzają wiele zagrożeń dla naszej kultury narodowej i kultury w ogóle. Świat konsumpcji powoduje, ze kultura jest często traktowana jako produkt. Świat konsumpcji utrudnia uczestnictwo w ważnych i wartościowych dla kultury zjawiskach.

Wielokrotnie miałem okazję przekonać się osobiście, że potrzeba obcowania z wartościową kulturą w szerokim znaczeniu tego słowa, istnieje także poza dużymi miastami, a dostęp do niej nie jest tak łatwy jak w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. W Polsce istnieje ogromny potencjał i wiele możliwości realizowania tej potrzeby.

Stąd pomysł założenia Fundacji Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę, która będzie zajmowała sie tworzeniem, rozwijaniem i wspieraniem inicjatyw związanych z kulturą (m.in. czytelnictwem, kulturą muzyczna, teatralną, plastyczną).

Wierzę, ze działalność Fundacji będzie rozwijać się z każdym, kolejnym projektem. Zapraszam do wspólnego działania.