Menu główne

W dniach 22-23 października Wojciech i Barbara Pszoniakowie gościli w stolicy Irlandii na zaproszenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie. Okazją było nadanie szkole imienia Janusza Korczaka. Wojciech Pszoniak jako odtwórca głównej roli w filmie Korczak w reżyserii Andrzeja Wajdy był gościem specjalnym tego wydarzenia.

Uroczystości odbyły się z udziałem m.in.:  Ambasadora RP w Irlandii - Ryszarda Sarkowicza, I Radcy Ambasady RP w Dublinie - Piotra Rakowskiego,  koordynatora Polskiego Duszpasterstwa w Irlandii - ks. Stanisława Hajkowski ego SChr.

Szkoła otrzymała sztandar z hasłem zaczerpniętym z myśli Janusza Korczaka „Patrzeć  Rozumować  Kochać”.

Z  inicjatywy Ambasady RP w Dublinie odbyła się projekcja filmu Danton w reżyserii Andrzeja Wajdy z niezapomnianą kreacją Wojciecha Pszoniaka jako Robespierre'a, połączona z dyskusją, w której udział wzięła dublińska publiczność polonijna.

Z okazji obchodzonego w Polsce Roku Henryka Sienkiewicza, Wojciech Pszoniak wziął udział w czytaniu Quo Vadis, zorganizowanym przez Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie, rodzice i zaproszeni goście m.in. Piotr Rakowski - zastępca Ambasadora RP w Irlandii oraz Katarzyna Kasperkiewicz - konsul ds. Polonii. Czytanie połączone było ze spotkaniem z aktorem oraz projekcją filmu przybliżającą jego sylwetkę.